HAKKIMIZDA & BİLGİLER
VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ
DEĞERLERİMİZ
İNSAN KAYNAKLARI
BELGELERİMİZ
RESMİ BİLGİLER

DEĞERLERİMİZ


Ne gelir elden? Ne oldum? Ne idim? demeliyiz.

Firmamızla elden ne gelir diyenlere cevap verecek olursak:

10 yıl önce çıktık yola. 2002 yılında iÅe baÅladık. Bu yılda ülkemiz ekonomik istikrarsızlık içindeydi. Yeni iÅ kuran herkes korkuyordu. Bizde korktuk fakat korku baÅarıyı gölgeler diye cesur olmaya karar verdik ve iÅe baÅladık. BaÅarmalıydık. Bu ülkenin tekeri yoldaki taÅları aÅmalıydı. Bu ülkede kalıcı birÅeyler yapmalıydım diye düÅündüm. Hayat devam ediyordu. Ailemiz geçim için elimize bakıyordu.Türkiye'de Demokrasi iÅlemiyordu.ÇoÄunlukta olsan CumhurbaÅkanı seçtirmiyorlardı.Ekonomik istikrarsızlık hat safhada idi.

Her Karadeniz insanı gibi bende de biraz inÅaatçılık ruhu varmıŠdemek ki. Beton iÅine yönelik çalıÅalım kararı aldım. Beton iÅine girmemi Enerji BakanlıÄı BaÅkan Yardımcısı Murat MERCAN bey önerdi.(EskiÅehir Millet Vekili)

Ä°Åimiz BETON. Betonu üretmeli, taÅımalı ve kalıbına koymalıydık. 3 adet transmikser 1 adet beton pompasıyla baÅladık. Bugün çok Åükür 82 makine olduk. Her geçen gün daha da büyüdük. Daha fazla betonu sırtladık. Kalıbın içine yerleÅen her m3 beton bir mutluluk oldu. Yorulurken yorgunluk attık. Birlikte çalıÅtıÅımız arkadaÅlardan aramızdan ayrılanlar oldu. Kazalar geçirdik, Binalar-Köprüler yaptık, üzüldük, sevindik bayramlar yaÅadık koca 10 yıl geldi geçti ve BAÅARDIK.

Toplam 268 firma 39 Åantiyede 8.342.860 m3 betona yön verdik. Bazen tünelin içinde, bazen Palandöken daÄı tepesinde bazen deprem bölgesinde bazende 37. kat zirvesinde her gün dünya çivi çakar gibi yaklaÅık 16 dairelik bina yaptık. Bize her zaman her koÅulda el veren 154 çalıÅanımıza teÅekkür ederim. Allah nice yeni Åantiyelere hep birlikte güç verir inÅallah.

Saygılarımızla